070-594 60 02 info@smalaken.se
Välj en sida

Välkommen till SmalakenVem är jag?

Jag driver ett kunskapsföretag med lång erfarenhet inom materialteknik, främst inom plastområdet.
Jag löser problem som gäller materialval, kvalitet  mm.
Jag arbetar numera med min kunskap som bollplank i olika projekt. Jag gör även utredningar om materialfrågor.
Jag har ljusmikroskopi-utrustning och kan föreslå och finna metoder och utförare för att karakterisera era material.


Henriks Plaster – handbok

Jag säljer boken Henriks Plaster – handbok som innehåller 400 sidor koncentrerad kunskap om plaster och deras egenskaper.
Boken innehåller diagram för flera av plasternas egenskaper och beskrivning av vad egenskaperna är i relation till databladen som finns för cirka 80 000 kvaliteter. Beskrivningarna baseras på cirka 100 generiskt olika polymerer. Den är en god hjälp i det dagliga arbetet i konstruktion, design, materialval och tillverkning av plastdetaljer.